Blog

Ángel Cordovilla: “Zereginerako berritu”

Ángel Cordovilla: “Zereginerako berritu”

Hitzaldien bidez dibulgazio-lanean aritzeaz gain liburu eta artikulu ugari idatzi ditu. Bere idazlanik aipagarrienen artean, Teología de la salvación (Ediciones Sígueme, 2021), Como el Padre me enviado, así os envío yo (Ediciones Sígueme) edo Crisis de Dios y crisis de fe (Sal Terrae, 2012) liburuak daude, besteak beste.

Lehenengo hitzaldia: lan apostolikoaren eliz-testuingurua zein kulturala.

Hizlariak, Jaungoikoak eta Elizak gaur egungo munduan duten lekuari buruz hausnartu zuen, eta baita apaizak kristau elkartean eta gizartean duen zereginari buruz ere. Espiritualtasun teologikoaren beharra nabarmendu zuen, diasporakoa, anaitasunean eta haragiztatuan oinarritua, hau da, kultura garaikidearen erronkei eta gizakiaren ulermenari erantzungo diena.

Bigarren hitzaldia: Apaiz izatearen funtsezko dimentsioak.

Bigarren hitzaldi honetan, apaizak Kristorekin, anaiekin eta gizonekin duen harremana landu zen. Ikasle eta apostolu izatearen zentzua azaldu zen; in persona Christi jardutearena; anai-arreben artean, anai-arreba, eta gizonen artean, gizona izatearena, formazioaren, sakramentu-anaitasunaren, obedientzia apostolikoaren eta zereginaren garrantzia ere azpimarratu zen.

Hirugarren hitzaldia: Ministerioaren bizitza eta jarduna.

Presbiteroaren eginkizuna aztertu zen profeta, eukaristia eta artzain bezala, hitzaren nagusitasuna, existentzia apostolikoaren forma eukaristikoa, Izpirituaren ministerioa eta karitate pastorala azpimarratuz. Presbiteroaren bizitzaren eta espiritualtasunaren zenbait alderdi ere jorratu ziren, hala nola zelibatu ebanjelikoa, otoitz apostolikoa, giza harremanak eta sexu-abusuak. Amaitzeko, gaurko mundura eguneratutako apaiz espiritualtasunerako dekalogo baten berri eman zuen jakitera.

Laugarren hitzaldia: Misiorako berritu.

Azken hitzaldi horretan, apaiz-zerbitzua berritzera gonbidatu luzatu zuen hizlariak, ebanjelioaren, Espirituaren eta denboraren berritasunera itzultze bezala ulertua. Konbertsioa, erreforma eta berrikuntza bereizi zituen, eta eraberritzeko baliabide batzuk proposatu zituen, hala nola, elikatzea, ospatzea eta bizitzea.