Kontsultarako Erakundea

  • Gobernuaren Kontseilua
  • Kontsultarien Elkargoa
  • Kontseilu Presbiterala
  • Artzipresteen Kontseilua
  • Elizbarrutiko Pastoral Kontseilua
  • Arazo Ekonomikoetarako Kontseilua

Bikario Judiziala

On Gustavo Querejeta Arias

Idazkaritza Orokorra

Luzia Alberro Goikoetxea and.

ORDEZKARITZAK ETA ZERBITZUAK

EBANJELIZATZE ARLOA

SOZIOKARITATE ARLOA

PRESTAKUNTZA

ONDAREA

BESTE ORDEZKARITZA ETA ZERBITZU BATZUK