BESTE ALBISTE BATZUK

GAURKOTASUNA

DATORREN EKITALDIAK

AGENDA

206

PARROKIA

175

APAIZ

1091

ERLIJIOSO

ORDEZKARITZAK ETA ZERBITZUAK

EBANJELIZATZE ARLOA

SOZIOKARITATE ARLOA

LITURGIA ARLOA

PRESTAKUNTZA

ONDAREA

BESTE ORDEZKARITZA ETA ZERBITZU BATZUK

Zer egiten du Gipuzkoako Elizbarrutiko Elizak gizartearen alde?